Raport UHY ECA: Polscy pracownicy cieszą się jedną z najwyższych na świecie obniżek opodatkowania dochodu w ciągu ostatnich 20 lat

Raport UHY ECA: Polscy pracownicy cieszą się jedną z najwyższych na świecie obniżek opodatkowania dochodu w ciągu ostatnich 20 lat

Średnia stawka podatku dochodowego dla niżej zarabiających spadła o 19 pproc – szybciej niż średnia dla Europy, natomiast wzrost PKB przekracza średni wzrost na świecie w ciągu ostatnich 30 lat.

Niżej zarabiający w Polsce są grupą, która – w skali globalnej – skorzystała prawie najwięcej z obniżek opodatkowania dochodów w ciągu ostatnich 20 lat. Takie wnioski wynikają z badania UHY, międzynarodowej sieci firm księgowych i doradczych.

Badanie wskazuje, że stawka efektywnego opodatkowania od dochodu dla niżej zarabiających w Polsce (zarobki w wysokości 30 000 USD rocznie) spadła w ciągu ostatnich 20 lat szybciej (19 pproc. w dół – z 40% w 1996 do 21% obecnie) niż średnio na świecie (spadek o 11 pproc. z 27% do 16%).

Obniżka podatków w Polsce była także głębsza niż w większości innych gospodarek europejskich – średnia dla tych krajów to spadek efektywnej stawki podatku dochodowego o 12 pproc. w ciągu ostatnich 20 lat, z 31% do 19%.

Taki wynik plasuje Polskę wśród dziesięciu krajów, w których obniżki podatków są największe. UHY porównywało dane z 26 krajów, w których sieć jest obecna, biorąc pod uwagę efektywną stawkę opodatkowania dla wyżej i niżej zarabiających pracowników*.

UHY wskazuje również, że ostateczna stawka podatku może być odmienna z uwagi na różne odliczenia i ulgi związane z sytuacją podatnika (np. stan cywilny, stan zdrowia, kwestie mieszkaniowe).

Dla wyżej zarabiających w Polsce – a więc pracowników o rocznych dochodach w wysokości 1 mln USD – stawka podatku również spadła, z 45% dwie dekady temu do 32% obecnie, a więc o 13 pproc.

Spośród wszystkich istotnych gospodarek, w Rosji odnotowano najwyższą obniżkę podatku dla wyżej zarabiających, bo prawie o dwie trzecie (z 35% do 13%).

Z kolei w Wielkiej Brytanii doszło do zjawiska odwrotnego, czyli do największej podwyżki podatków. Jest to jeden z nielicznych krajów, w których system podatkowy uległ takim zmianom. Brytyjski pracownik zarabiający 1 mln USD rocznie musi obecnie zapłacić o 4 pproc podatku dochodowego więcej, niż 20 lat temu (wzrost z 39% do 43%).

Piotr Woźniak, partner w UHY ECA Group, komentuje: „W ciągu ostatnich 20 lat wiele rządów na całym świecie starało się obniżyć opodatkowanie dochodów pracowników – i Polska jest w tym liderem. Dokonując odważnych cięć w stawkach podatków dochodowych, rządzący dążyli do wzmocnienia popytu konsumentów i zarazem do podniesienia atrakcyjności kraju w oczach coraz bardziej mobilnej globalnie siły roboczej, by wspomóc wzrost gospodarczy". Dodaje: „Takie właśnie podejście bardzo wpłynęło na ogromny wzrost polskiego PKB w ostatnich dekadach".

Badanie UHY ukazuje również skalę wzrostu PKB w wielu gospodarkach w ciągu ostatnich 30 latach, czyli od momentu powstania sieci UHY w 1986 r.

Z zebranych danych wynika, że PKB Polski wzrósł o 180% w ciągu ostatnich 30 lat, wyprzedzając znacznie światową średnią – 135% (por. tabela poniżej). Średnia dla Europy wyniosła natomiast 74%.

Piotr Woźniak dodaje: „Obecne polski rząd przygotowuje dogłębną zmianę sposobu naliczania podatku dochodowego, planując połączenie go z płatnościami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi  oraz jednocześnie obniżenie sumarycznych obciążeń publicznych dla najbiedniejszych. Jednak, jak na razie, nie ogłoszono bliższych szczegółów projektu".

Stawki podatku dochodowego dla grupy niżej zarabiających (30 000 USD rocznego dochodu)

Pozycja

Kraj

PIT 1996

PIT 2016

Różnica

Kwota

Stawka

Kwota

Stawka

Kwota

Stawka

1

Hiszpania

5,980.06

20.00%

7,482.73

25.00%

1,503

5.00%

2

Urugwaj

1,800.00

6.00%

2,771.00

9.00%

971

3.00%

3

ZEA

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

4

Włochy

8,079.00

27.00%

7,905.00

26.00%

-174

-1.00%

5

Japonia

2,632.00

8.80%

2,098.00

7.00%

-534

-1.80%

6

Nigeria

5,083.68

16.95%

4,361.23

14.54%

-722

-2.41%

7

Belgia**

11,550.75

38.50%

10,459.41

34.86%

-1,091

-3.64%

8

USA

5,280.00

17.60%

4,037.00

13.50%

-1,243

-4.10%

9

Brazylia

6,234.18

20.78%

4,756.49

15.85%

-1,478

-4.93%

10

Malta

6,038.00

20.10%

4,459.00

14.86%

-1,579

-5.24%

11

Niemcy***

4,762.16

15.87%

3,008.09

10.03%

-1,754

-5.84%

-

G7 średnio

6,011.26

20.01%

3,932.92

13.24%

-2,078

-6.77%

12

Chiny

9,900.00

33.00%

7,500.00

25.00%

-2,400

-8.00%

13

Wielka Brytania

5,810.65

19.00%

3,115.36

10.00%

-2,695

-9.00%

14

Kanada

7,442.00

24.81%

4,659.00

15.53%

-2,783

-9.28%

15

Dania

12,229.20

40.76%

9,068.06

30.23%

-3,161

-10.53%

16

Nowa Zelandia

7,887.00

26.30%

4,540.00

15.10%

-3,347

-11.20%

-

świat średnio

8,226.91

27.42%

4,830.95

16.07%

-3,396

-11.35%

17

Chorwacja

9,686.16

32.29%

6,086.71

20.29%

-3,599

-12.00%

18

Australia

7,050.00

23.52%

3,395.00

11.32%

-3,655

-12.20%

-

Europa średnio

9,280.26

30.92%

5,592.00

18.59%

-3,688

-12.33%

19

Holandia

9,728.59

32.43%

5,682.10

18.94%

-4,046

-13.49%

-

BRIC średnio

10,270.43

34.25%

5,684.13

18.95%

-4,586

-15.30%

20

Francja

8,073.00

27.00%

2,708.00

9.00%

-5,365

-18.00%

21

Polska

11,952.85

39.84%

6,392.38

21.31%

-5,560

-18.53%

22

Rosja

10,097.00

33.70%

3,900.00

13.00%

-6,197

-20.70%

23

Irlandia

9,805.33

32.68%

2,321.19

7.74%

-7,484

-24.94%

24

Indie

14,850.52

49.50%

6,580.02

21.93%

-8,271

-27.57%

25

Izrael

15,000.00

50.00%

4,311.00

14.40%

-10,689

-35.60%

26

Rumunia****

16,947.64

56.49%

4,008.01

13.36%

-12,940

-43.13%

*Na potrzeby tego opracowania, przez „niżej zarabiających” rozumie się pracowników zarabiających 30 000 USD rocznie. Z kolei „wyżej zarabiający” to pracownicy osiągający roczny przychód w wysokości 1 mln USD. Efektywną stawkę podatku obliczano, biorąc pod uwagę sytuację bezdzietnego podatnika, niepozostającego w związku małżeńskim.

**Dla Belgii, dane o podatku dochodowym pochodzą z lat 1999 i 2016

***W Niemczech podatek dochodowy jest naliczany od dochodu dopiero po ujęciu ulg socjalnych

****W Rumunii w 1996 r,, podatek dochodowy naliczany był za pomocą skali progresywnej, ale w 2005 r. wprowadzono liniową stawkę 16%, w porównaniu z przedstawionymi w tabeli stawkami efektywnymi

Stawki podatku dochodowego dla grupy wyżej zarabiających (1 milion USD rocznego dochodu)

Pozycja

Kraj

PIT 1996

PIT 2016

Różnica

Kwota

Stawka

Kwota

Kwota

Stawka

Kwota

1

Urugwaj

60,000.00

6.00%

275,662.00

28.00%

215,662

22.00%

2

Chorwacja

349,186.16

34.92%

394,086.71

39.41%

44,901

4.49%

3

Wielka Brytania

392,471.09

39.00%

431,774.32

43.00%

39,303

4.00%

4

Brazylia

248,734.18

24.87%

271,506.49

27.15%

22,772

2.28%

5

Kanada

506,508.00

50.56%

508,357.00

50.84%

1,849

0.28%

6

Izrael

500,000.00

50.00%

500,000.00

50.00%

0

0.00%

7

ZEA

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

8

Nigeria

174,833.68

17.48%

171,977.23

17.20%

-2,856

-0.28%

9

Malta

345,538.00

34.50%

340,262.00

34.03%

-5,276

-0.47%

10

Nowa Zelandia

327,987.00

32.80%

323,421.00

32.30%

-4,566

-0.50%

11

Hiszpania

463,636.80

46.00%

439,857.08

44.00%

-23,780

-2.00%

12

USA

375,576.00

37.60%

352,170.00

35.20%

-23,406

-2.40%

13

Australia

462,246.00

46.26%

430,029.00

43.01%

-32,217

-3.25%

14

Włochy

492,507.00

49.25%

458,153.00

45.82%

-34,354

-3.43%

-

G7 średnio

481,674.16

48.16%

434,090.47

43.41%

-47,584

-4.75%

15

Belgia**

543,688.58

54.37%

494,833.19

49.48%

-48,855

-4.89%

-

świat średnio

414,050.87

41.39%

357,815.25

35.80%

-56,236

-5.59%

16

Holandia

589,554.45

58.96%

510,555.11

51.06%

-78,999

-7.90%

17

Chiny

330,000.00

33.00%

250,000.00

25.00%

-80,000

-8.00%

-

Europa średnio

493,847.01

49.35%

413,076.62

41.04%

-80,770

-8.31%

18

Japonia

498,159.00

49.80%

411,997.00

41.20%

-86,162

-8.60%

19

Irlandia

475,405.33

47.54%

388,785.00

38.85%

-86,620

-8.69%

20

Niemcy***

549,116.00

54.91%

448,063.00

44.81%

-101,053

-10.10%

21

Dania

637,533.00

63.75%

534,006.00

53.40%

-103,527

-10.35%

-

BRIC średnio

360,000.43

36.00%

248,643.43

24.87%

-111,357

-11.14%

22

Francja

557,382.00

56.00%

428,119.00

43.00%

-129,263

-13.00%

23

Polska

449,045.08

44.90%

316,792.38

31.68%

-132,253

-13.22%

24

Indie

514,400.52

51.44%

343,067.22

34.31%

-171,333

-17.13%

25

Rosja

346,867.00

34.70%

130,000.00

13.00%

-216,867

-21.70%

26

Rumunia****

574,947.64

57.49%

149,722.87

14.97%

-425,225

-42.52%

Zmiana w Produkcie Krajowym Brutto (PKB) od momentu założenia sieci UHY w 1986

Pozycja

Kraj

PKB (mld USD)

Różnica

1986

2016

1

Chiny

611.9

9,306.80

1421.00%

2

Indie

377.55

2,556.99

577.30%

3

Malezja

57.64

333.52

478.60%

4

Bangladesz

36.75

165.47

350.30%

-

BRIC średnio

881.09

3,943.15

347.50%

5

Nigeria

113.63

491.64

332.70%

6

Izrael

70.22

283.21

303.30%

7

ZEA

92.73

363.85

292.40%

8

Irlandia

68.22

257.78

277.90%

9

Pakistan

63.59

231.34

263.80%

10

Egipt

74.79

257

243.60%

11

Gwatemala

17.25

51.68

199.60%

12

Malta

3.2

9.53

198.10%

13

Polska

205.62

576.28

180.30%

14

Peru

71.07

195.95

175.70%

15

Urugwaj

19.25

51.21

166.10%

16

Australia

524.08

1,337.52

155.20%

-

świat średnio

32,632.70

76,565.98

134.60%

17

Argentyna

224.79

521.71

132.10%

18

Meksyk

548.74

1,244.30

126.80%

19

USA

7,956.50

17,149.17

115.50%

20

Słowacja

49.68

102.48

106.30%

21

Hiszpania

723.59

1,478.28

104.30%

22

Nowa Zelandia

83.19

169.67

104.00%

23

Kanada

902.53

1,829.33

102.70%

24

Brazylia

1,152.43

2,315.20

100.90%

25

Wielka Brytania

1,389.52

2,709.56

95.00%

-

G7 średnio

2,763.87

5,158.18

86.60%

26

Holandia

465.69

867.65

86.30%

27

Austria

228.36

416.24

82.30%

28

Belgia

292.18

514.21

76.00%

29

Portugalia

131.68

229.95

74.60%

-

Europa średnio

11,084.71

19,264.33

73.80%

30

Jamajka

8.29

14.4

73.80%

31

Francja

1,653.19

2,808.80

69.90%

32

Czechy

133.47

225.62

69.00%

33

Niemcy

2,232.65

3,747.17

67.80%

34

Puerto Rico

57.29

92.87

62.10%

35

Japonia

3,669.13

5,792.43

57.90%

36

Bułgaria

34.78

53.65

54.20%

37

Dania

223.98

335.55

49.80%

38

Chorwacja

39.56

58.91

48.90%

39

Włochy

1,543.59

2,070.84

34.20%

40

Rumunia

143.55

190.35

32.60%

41

Rosja

1,382.50

1,593.63

15.30%

Dane o PKB pochodzą z Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych 

 

Źródło:

Raport w języku angielskim

  UHY ECA świadczy usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości oraz doradztwa giełdowego. Należymy do międzynarodowej sieci spółek audytorskich i konsultingowych UHY International. Sieć UHY jest renomowaną Grupą, działającą w ponad 90 krajach na całym świecie. Potwierdzeniem naszej mocnej pozycji na rynku, jak również zaufania, jakim darzą nas Klienci jest 7. miejsce zajęte przez Grupę UHY ECA w Rankingu Najlepszych Firm Audytorskich oraz 8. miejsce w Rankingu Audytorów Spółek Giełdowych 2015 roku według dziennika Rzeczpospolita. Do Państwa dyspozycji oddajemy nasze biura w pięciu głównych miastach Polski, w tym siedzibę w Krakowie oraz biura w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu oraz w Zabrzu. Zobacz więcej

 

E-Doradca Analiza Finansowa