Dobre dane gospodarcze: w 2016 roku spadło skrajne ubóstwo

Dobre dane gospodarcze: w 2016 roku spadło skrajne ubóstwo

GUS opublikował dzisiaj dane dotyczące zasięgu ubóstwa w Polsce w 2016 r. Jak podano w 2016 r. w Polsce spadło skrajne ubóstwo; w 2016 r. skrajnie ubogich było 4,9 proc., a rok wcześniej 6,5 proc.

 

Jak głosi komunikat GUS, z badania budżetów gospodarstw domowych wynika, że w 2016 r. wyraźnie poprawiła się sytuacja gospodarstw domowych, co przełożyło się na znaczące zmniejszenie zasięgu ubóstwa.

Według analityków GUS, czynniki, które w największym stopniu przyczyniły się do spadku zasięgu ubóstwa skrajnego i relatywnego w 2016 r. to wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, a w przypadku rodzin z dziećmi - wprowadzenie od 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 plus). Gospodarstwo domowe uznane za żyjące w skrajnym ubóstwie to takie, w którym wydatki (w tym obejmujące wartość artykułów otrzymanych bezpłatnie i wartość spożycia naturalnego) są niższe od granicy ubóstwa obliczanej w oparciu o minimum egzystencji, szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W 2016 r. IPiSS minimum to obliczył na 439,55 - 555,02 zł na osobę miesięcznie w zależności od typu gospodarstwa domowego. Minimum egzystencji uwzględnia jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzić może do biologicznego wyniszczenia.

Źródło: GUS, Rz

E-Doradca Analiza Finansowa