Duże zmiany w podatkach dochodowych od nowego roku

Duże zmiany w podatkach dochodowych od nowego roku

Resort finansów 12 lipca 2017 r. zaprezentowało projekt istotnych zmian w CIT i PIT.Głównym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  jest zdecydowanie uszczelnienie systemu podatku dochodowego.

Z pewnością można powiedzieć, że zaproponowane zmiany mają fundamentalny charakter.

 

 

Zmiany dotyczą bardzo szerokiego zakresu zagadnień, w tym m.in.:

  • wprowadzają rozróżnienie źródeł przychodów w CIT na zyski kapitałowe i pozostałe źródła,
  • rewolucjonizują dotychczasowe zasady "cienkiej kapitalizacji",
  • wprowadzają tzw. minimalne obciążenie podatkowe dla podmiotów posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości,
  • ustanawiają limity zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne i opłaty licencyjne,
  • zmieniają zakres zwolnienia z podatku u źródła dla różnych kategorii dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • modyfikują regulacje w zakresie podatkowych grup kapitałowych oraz kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).

Projekt wprowadza minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych. Będzie on odliczany od kwoty CIT, wyliczonej na zasadach ogólnych. Mają nim być objęte: centra handlowe, domy towarowe, sklepy oraz pozostałe budynki handlowo-usługowe, a także budynki biurowe, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł.

Zmiany te zasadniczo mają obowiązywać od nowego roku.

oprac. dk

Źródło MF, PwC

 

 E-Doradca Analiza Finansowa