Firmy i instytucje potrzebują zaawansowanych narzędzi analitycznych do skutecznej walki z nadużyciami w dobie big data

W skali globalnej koszty oszustw i nadużyć wynoszą około 3,7 biliona dolarów rocznie, a skala i różnorodność działań przestępczych rośnie w bardzo szybkim tempie.


Każda firma i instytucja jest dziś narażona na nadużycia, choć wiele z nich nawet nie zdaje sobie sprawy, iż znajdują się na celowniku oszustów. Wraz z rozwojem technologicznym oraz uruchamianiem nowych kanałów dystrybucji produktów i usług organizacje są narażone na nowe, dotąd nieznane typy fraudów, które trudno wykryć i jeszcze trudniej im zapobiec. Związane z tym straty często wykraczają poza wymiar finansowy. Zagrożona jest także reputacja marek kojarzonych z nadużyciami i oszustwami, skandalami korupcyjnymi, kontaktami z grupami przestępczymi lub wyciekiem danych stwarzającymi ryzyko dla klientów.

W skali globalnej koszty oszustw i nadużyć wynoszą około 3,7 biliona USD rocznie. Badania przeprowadzone przez Association of Certified Fraud Examiners pokazują, że typowa organizacja traci 5% swoich dochodów z powodu fraudów, natomiast średnia wysokość ponoszonych strat w firmach i instytucjach, które nie stosują mechanizmów zapobiegania oszustwom i nadużyciom jest aż dwukrotnie wyższa. Badanie prezentuje szczegółową analizę nadużyć pracowniczych, które stają się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Analiza objęła 2410 przypadków nadużyć wewnętrznych w 114 krajach, które spowodowały łączne straty przekraczające 6,3 miliarda USD. Średnia wysokość straty spowodowanej jednym przypadkiem nadużycia to 150 tysięcy USD, a w ponad 23% przypadków strata wyniosła ponad 1 milion USD.

Rosnące wyzwania

Oszustwa i przestępstwa finansowe nie były uznawane za poważny ani powszechny problem aż do lat 80. XX wieku. Obecnie banki i instytucje ubezpieczeniowe, operatorzy telekomunikacyjni, instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, urzędy administracji publicznej, sektor ochrony zdrowia i inne branże muszą sprostać wyzwaniu skutecznej ochrony wobec dynamicznie zmieniających się, bardziej złożonych i wyrafinowanych sposobów działania oszustów.

Jedną z najszybciej rozwijających się i najbardziej zaawansowanych dziedzin jest dziś cyberprzestępczość. Mimo inwestycji w personel i rozwiązania techniczne, oszustom wciąż udaje się ominąć zastawione pułapki, a rodzaje i strategie nadużyć błyskawicznie ewoluują. Firmy i instytucje muszą ciągle dostosowywać swoje systemy do wykrywania oszustw pod kątem nowych metod i technik. Rosnąca ilość danych powoduje, że w zapobieganiu nadużyciom i ich wykrywaniu zasadniczą rolę odgrywa zaawansowana analityka. Nowoczesne technologie informatyczne generują i gromadzą ogromne ilości nowych danych, które można wykorzystać do wykrywania i ścigania nadużyć. Na przykład media społecznościowe są źródłem danych osobowych, które można wykorzystać do śledzenia osób podejrzanych o dokonanie oszustwa. W Internecie rzeczy (Internet of Things) dane są gromadzone przez samochody, telefony komórkowe, kamery, aplikacje mobilne i inne urządzenia wyposażone w czujniki. W ten sposób powstają wielkie zbiory danych, które pozwalają na podejmowanie bardziej kompleksowych działań w zakresie wykrywania i ścigania oszustw i nadużyć.

Bankowość

Kradzieże tożsamości, wyłudzenia kredytów, kradzieże danych kart płatniczych, nadużycia w bankowości elektronicznej oparte o phising i malware oraz nadużycia wewnętrzne to najczęściej spotykane rodzaje oszustw w sektorze finansowym. Banki są również najbardziej narażone na działania zorganizowanych, często międzynarodowych, grup przestępczych, które trudnią się praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

Aby dotrzymać kroku przestęp­com i jak najlepiej zadbać o bez­pieczeństwo swoich klientów, banki muszą sięgać po hybrydo­we rozwiązania wykorzystujące różne rodzaje technik analitycz­nych, w tym analizę sieci powią­zań, aby szybko i sprawnie iden­tyfikować zarówno znane, jak i nieznane dotąd schematy nad­użyć i wykrywać zorganizowane działania przestępcze. Tylko wtedy będą w stanie wygrać konfrontację z fraudste­rami, którzy stosują coraz bar­dziej wyrafinowane oszustwa – mówi Marcin Nadolny, Head of Fraud Intelligence w SAS Institute.

Ubezpieczenia

Branża ubezpieczeniowa odnotowuje gwałtowny wzrost nowych przypadków oszustw oraz zwiększoną skalę i pomysłowość oszukańczych praktyk. Analizy rynku pokazują, że wyłudzenia odszkodowania stanowią szacunkowo około 10% wszystkich zgłaszanych szkód i roszczeń. W skali globalnej rośnie na przykład proceder wyłudzeń odszkodowania za straty spowodowane rzekomo przez klęski żywiołowe. Większość oszustw tego typu ma związek z fałszywymi zbiórkami na cele charytatywne, zmowami z wykonawcami i dostawcami, zawyżonymi kosztorysami i nieuzasadnionymi roszczeniami ubezpieczeniowymi. Amerykańscy urzędnicy szacują, że huragan Katrina posłużył za pretekst do pozyskania około 500 milionów USD nienależnych świadczeń z funduszy federalnych. W Polsce jednym z najbardziej powszechnych zjawisk są wyłudzenia odszkodowań w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Większość organizacji działających na polskim rynku finansowym, nie tylko ubezpieczeniowych, opiera metody walki z nieuczciwymi klientami na manualnej pracy ekspertów, którzy analizują wyselekcjonowane przypadki noszące znamiona podejrzanych. W dobie big data i coraz większej pomysłowości frauderów podejście to przestaje być efektywne i niezbędne jest zastosowanie systemu informatycznego wspierającego wykrywanie nadużyć. Jego automatyzacja i ciągłe uczenie się nowych wzorców wspomaga i przyspiesza analizę, dzięki czemu możliwa jest bardziej skuteczna ochrona zakładu ubezpieczeń przed nienależnymi wypłatami odszkodowania – mówi Marta Prus, Senior Business Solutions Manager w SAS Institute.

Administracja publiczna i ochrona zdrowia

Administracja publiczna jest narażona na nieprawidłowości i niepożądane działania w bardzo szerokim zakresie. Należą tu między innymi nadużycia w obszarze podatkowym (unikanie, zaniżanie podatków, karuzele VAT,  szara strefa), czy nadużycia w obszarze celnym wynikające z przemytu, np. towarów akcyzowych. Kolejnym obszarem jest opieka społeczna (wyłudzenia świadczeń socjalnych, wyłudzenia zasiłków dla bezrobotnych). Zjawiska niepożądane w opiece zdrowotnej dotyczą m.in. ubezpieczeń zdrowotnych, a także refundacji leków i świadczeń medycznych. Szacuje się, że straty w Unii Europejskiej z tytułu nadużyć i błędów w sektorze ochrony zdrowia wynoszą 56 miliardów EUR.

- Uszczelnienie systemu podatkowego oraz rozliczeń refundacji leków i świadczeń zdrowotnych ma ogromne znaczenie dla wszystkich obywateli i jednocześnie wspiera podmioty uczciwie działające na rynku. Hybrydowe podejście analityczne umożliwia wykorzystanie całego wachlarza zaawansowanych technik i technologii do szybkiej i precyzyjnej  identyfikacji podejrzanych działań. Szerokie zastosowanie sprawdzonych przez wiele instytucji na świecie rozwiązań analitycznych może skutecznie zmniejszyć straty dla budżetu państwa wynikające z nieuczciwej działalności – mówi Marek Frysz, Business Development Manager w SAS Institute.

Źródło: SAS Institute Sp. z o.o.

 

 

E-Doradca Analiza Finansowa