Rośnie liczba zezwoleń na działalność w SSE

Rośnie liczba zezwoleń na działalność w SSE

Agencja Rozwoju Przemysłu w I połowie 2017 roku udzieliła 40 zezwoleń na działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych. Przełożyło się to łącznie na ponad 980 mln zł inwestycji.

 

5 lipca Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała, że w pierwszej połowie 2017 roku udzieliła 40 zezwoleń na działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych: SSE EURO-PARK MIELEC i TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, z czego 28 zezwoleń dla polskich firm. Jak poinformował prezes ARP tak dobre wyniki oznaczają prawie miliard złotych inwestycji.

Wśród dominujących branż w I półroczu 2017 były: lotnicza, automotive, metalowa oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych. Największymi inwestorami pod względem nakładów finansowych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy obok lotniczej spółki MB Aerospace Rzeszów, która zainwestuje w strefie mieleckiej 90 mln zł, okazały się dwie firmy z branży spożywczej. Pierwsza z nich to: PZZ Lubella w podstrefie Lublin w strefie mieleckiej z inwestycją wartą 108,5 mln zł. Druga to QFG Food w podstrefie Radom w strefie tarnobrzeskiej, która inwestuje 90 mln zł.

Spośród 40 zezwoleń wydanych przez ARP w I półroczu 2017 roku, 26 udzielono w SSE EURO-PARK MIELEC (dla porównania rok temu było to 19, a w 2015 r. 15 zezwoleń), a kolejne 14 zezwoleń w TSSE EURO-PARK WISŁOSAN ARP (w 2016 r. było ich 8, a w 2015 r. 9). Łącznie Zobowiązania inwestycyjne wyniosły 984 mln zł: dla strefy mieleckiej wyniosły 626,4 mln zł (w porównaniu do 510,7 mln zł w I poł. 2016 r. i 227,6 mln zł w I poł. 2015 r.). Z kolei w strefie tarnobrzeskiej zobowiązania inwestycyjne wyniosły 357,6 mln zł, istotnie przewyższając wartości z lat ubiegłych (206,9 mln zł w 2016 r. i 235,7 mln zł w 2015 r.).

W obu strefach zarządzanych przez ARP w stosunku do poprzednich lat wzrosła również liczba nowych miejsc pracy. Przybyło ich ponad 1 100.

W pierwszym półroczu 2017 roku udzielono:

 • 24 zezwoleń w województwie podkarpackim,
 • 9 zezwoleń w woj. lubelskim,
 • 3 zezwoleń w woj. mazowieckim,
 • 2 zezwoleń w woj. zachodniopomorskim,
 • 1 zezwolenia w woj. podlaskim
 • 1 zezwolenia w woj. dolnośląskim.

Najwięcej, aż 6 inwestycji, zostanie zrealizowanych w podstrefie Trzebownisko k. Rzeszowa. Ponadto 5 inwestycji zlokalizowano w podstrefie Lublin, 4 w podstrefie Stalowa Wola, a po 3 inwestorów będą miały podstrefy Mielec, Radom i Rzeszów.

Od początku istnienia stref ARP S.A. wydała w nich łącznie 739 zezwoleń na działalność gospodarczą, z czego niemal 3/4 dla polskich firm. Zezwolenia te przełożyły się na 18,5 mld zł zainwestowanego kapitału i utworzenie ponad 60 tys. miejsc pracy. Obecnie teren inwestycyjny SSE zarządzanych przez ARP S.A. obejmuje 3 592 ha położonych w 55 podstrefach w 9 województwach.

Źródło ARP

 • 24 zezwoleń w województwie podkarpackim,
 • 9 zezwoleń w woj. lubelskim,
 • 3 zezwoleń w woj. mazowieckim,
 • 2 zezwoleń w woj. zachodniopomorskim,
 • 1 zezwolenia w woj. podlaskim
 • 1 zezwolenia w woj. dolnośląskim.
 • E-Doradca Analiza Finansowa