Użytkowanie wieczyste: wykup z bonifikatą korzystniejszy od lokaty

Użytkowanie wieczyste: wykup z bonifikatą korzystniejszy od lokaty

Wprowadzenie systemu bonifikat przy wykupie użytkowania oznacza wymierne korzyści. Nawet 60% będzie można zaoszczędzić płacąc z góry za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – wynika z najnowszego projektu ustawy. Jak szacuje Open Finance rentowność takiego rozwiązania jest 9 razy wyższa niż oprocentowanie lokaty i 2-3 razy wyższa niż zysk z wynajmu mieszkania.

 

 

 

Ustawa, która zmieni prawo użytkowania wieczystego we własność jest sprawnie procedowana w parlamencie. Po pierwszym czytaniu w Sejmie ma się nią zająć komisja. 

Samorządy stracą, użytkownicy zyskają

Przekształcenie z mocy prawa będzie dotyczyło tylko działek wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Nie oznacza to jednak, że od 2019 roku nie będzie już zupełnie trzeba płacić za posiadany grunt pod domem lub blokiem. Ustawa przewiduje, że z tytułu przekształcenia dotychczasowy użytkownik będzie płacił przez 20 lat, a nie jak dotychczas dożywotnio. To już oznacza wymierne korzyści, choć dość odległe w czasie. Poza tym np. gmina nie będzie już mogła dokonywać skokowych podwyżek opłat z tego tytułu. Dotychczas była to zmora użytkowników, którzy pod koniec roku mogli spodziewać się nawet kilku- czy kilkunastokrotnych podwyżek opłat. Zgodnie z nowym prawem jeśli opłata za przekształcenie we własność wzrośnie, to tylko o wskaźnik publikowany przez GUS, czyli pewnie przeważnie o kilka- kilkanaście procent.

Wykupić, zapomnieć i mieć nadwyżkę finansową

Ustawa przewiduje też bonifikaty za zapłacenie całej należności z góry za 20 lat zamiast wnoszenia przez ten okres opłaty przekształceniowej. To nie tyko ustrzeże przed podwyżkami, ale może też oznaczać wymierne korzyści. W ustawie jest zapis,  zapłaty w pierwszym roku za cały okres z góry daje 60-proc. bonifikatę. Taki mechanizm dotyczyć ma działek, oddanych w użytkowanie wieczyste przez Skarb Państwa. W przypadku parcel gmin, powiatów i województw trzeba mieć nadzieję, że analogiczne bonifikaty ustalą samorządy.

Można założyć, że skorzystanie z 60-proc. bonifikaty jest inwestycją, która pozwoli przez kolejne 19 lat oszczędzać. Przyjmijmy, że użytkownik wieczysty płacił dotychczas 1000 złotych rocznej opłaty. To oznacza, że za przekształcenie będzie dalej wnosił taką opłatę przez 20 lat. Dzięki nowym przepisom będzie mógł w pierwszym roku zapłacić 8 tys. zł zamiast 20 tys. i... zapomnieć o całej sprawie. To oznacza rentowność identyczną do tej, jaką zaoferowałaby lokata na 12,8% w skali roku (plus podatek „Belki”, co oznacza oprocentowanie na 15,9%) – wynika z szacunków Open Finance.

W bankach zbliżonej do tego oferty nie było od prawie 20 lat. Dziś przeciętna roczna lokata daje zarobić 1,7% (1,4% po opodatkowaniu) - tak wynika z najnowszych danych NBP. Rentowność przekształcenia z bonifikatą jest też nie do pobicia przez popularny obecnie zakup mieszkania na wynajem. Ten pozwala dziś zarobić na czynszach około 5% (netto) wartości kupionej nieruchomości w skali roku, ale przy wyższym ryzyku.

Jeśli użytkownik wieczysty skorzysta z możliwości zapłaty za przekształcenie z góry w kolejnych latach, też może liczyć na bonifikatę. Ale co roku jej skala maleje o 10 pkt. proc. Czyli drugim roku obowiązywania ustawy jest to 50%, w trzecim 40%, w czwartym 30%, w piątym 20%, a w szóstym zaledwie 10%. Dwie ostatnie opcje są więc nieatrakcyjne nawet w świetle rachitycznego dziś oprocentowania lokat bankowych czy obligacji skarbowych.

Druga strona bonifikaty

Czy Skarb Państwa udziela wspomnianych bonifikat charytatywnie? Oczywiście, że nie. Rabat za jednorazową opłatę oznacza co prawda dla budżetu uszczuplenie przychodów w przyszłości, ale też zastrzyk gotówki „tu i teraz”. Podobnie może być w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, które oddały swe grunty w użytkowanie wieczyste. Im bardziej potrzebują pieniędzy na bieżące wydatki, tym większa szansa, że zaproponują użytkownikom wieczystym solidne bonifikaty za jednorazową zapłatę za przekształcenie. Tu jednak ustawa zostawia im możliwość wyboru.
Ekspert radzi obserwować rozwój wydarzeń, bo wprowadzenie systemu bonifikat może okazać się dobrym sposobem na zainwestowanie pieniędzy, aby w przyszłości cieszyć się z oszczędności.

Źródło: Open Finance

oprac. Redakcja portalu

Autor: Bartosz Turek

analityk

E-Doradca Analiza Finansowa