Pozycja walutowa i jej kluczowa rola w ograniczaniu ryzyka walutowego

Każde przedsiębiorstwo, które przynajmniej część swojej działalności prowadzi na rynkach zagranicznych, a więc przeprowadza transakcje i realizuje kontrakty w obcych walutach, jest narażone na ryzyko walutowe, które potencjalnie nie tylko przyczynia się do zmniejszenia zysku, lecz w ekstremalnych sytuacjach może przynieść firmie straty.

Dlaczego pozycja walutowa jest ważna?

Wyliczenie pozycji walutowej przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu ryzykiem walutowym, bowiem pomijając ten krok nie jesteśmy w stanie wybrać odpowiednio skutecznych narzędzi zabezpieczających. Bez prawidłowego oszacowania pozycji jakiekolwiek zarządzanie ryzkiem walutowym przypomina błądzenie po omacku. Co więcej, prawidłowo wyliczona pozycja walutowa pozwala na skuteczną modyfikację przyjętej strategii, nawet jeśli wcześniej zawodziła.

Pozycja walutowa przedsiębiorstwa

Istnieją dwa rodzaje pozycji walutowych:

Długa pozycja walutowa to sytuacja, w której przedsiębiorstwo zyska wraz ze wzrostem kursu danej waluty

Krótka pozycja walutowa to zaś sytuacja, w której przedsiębiorstwo zyska, jeśli kurs danej waluty spadnie

W finansach przedsiębiorstw otwarta pozycja walutowa w najprostszym ujęciu jest natomiast różnicą pomiędzy wszystkimi składnikami długiej i krótkiej pozycji walutowej.

Prawidłowe oszacowanie pozycji nie jest jednak procesem banalnym, ponieważ w praktyce składa się na nią szereg czynników zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych. Do bilansowych należą między innymi zobowiązania i należności w obcej walucie, rachunki walutowe, walutowe pożyczki i kredyty, zaliczki. Czynniki pozabilansowe to z kolei między innymi towar przeznaczony na eksport, prognozy zakupu i sprzedaży, podpisane kontrakty na transakcje w walutach obcych – lista może być w zasadzie nieograniczona.

Na podstawie tych czynników wyliczana jest pozycja walutowa i związana z nią ekspozycja na ryzyko walutowe. Natomiast skuteczne zarządzanie ryzykiem walutowym prowadzi do niemal całkowitej jego eliminacji.

Źródło: TMS Brokers

E-Doradca Analiza Finansowa